Bookmark and Share Add to Favorites  

เมนูหลัก

ค้นหาด้วย Google

เศรษฐกิจพอเพียง

นายกเทศมนตรีร้องเรียน/ร้องทุกข์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300


Website Hit Counters

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

คู่มือประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลคลองใหญ่คู่มือประชาชนเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2561รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งเป็นพนักงงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)ฯประกาศ เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อเข้ารับการประเมินและแต่งตั้งเป็นพนักงงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)ฯ
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักจ้างประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดูทั้งหมด

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคสล.และแนวกั้นตลิ่งฯ ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาฯ(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน วางท่อระบายน้ำ ทางเท้า คสล.ม.3ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนน วางท่อระบายน้ำ ทางเท้า คสล.ม.3ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.และแนวกั้นตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าต่อโครงการเดิมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.และแนวกั้นตลิ่งพร้อมทางเดินเท้าต่อโครงการเดิมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขนรกุล ม.3ต.คลองใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดูทั้งหมด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2561การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี 2561
ราคากลางจัดซื้อตู้และระบบควบคุมปิด-เปิด ระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติราคากลางจัดซื้อตู้และระบบควบคุมปิด-เปิด ระบบไฟฟ้าสาธารณะแบบอัตโนมัติ
ราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยราคากลางเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินเท้าซอยวรรณกิจสายล่าง ม.7ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเดินเท้าซอยวรรณกิจสายล่าง ม.7

ดูทั้งหมด

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิม
องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอคลองใหญ่ ทั้งยังเป็นที่สักการะของพี่น้องชาวประมงของอำเภอคลองใหญ่และชาวเรือทั่วไป และจะมีงานสมโภชน์ประจำปีทุกๆปี
พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถพระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถ
พระพุทธดิลกโลกเชษฐ์ ปัจจันตคีรีเขตประชานาถ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ทรงนั่ง ซึ่งประดิษฐ์สถานบนเขาท่านก๋ง